Tagarchief: your kingdom come

Thema 2020: Your Kingdom Come

Thema 2020: Your Kingdom Come

De bijbel staat boordevol tips en trics om Gods koninkrijk zichtbaar te maken. Jezus is daarin ons grootste rolmodel. Hij leerde ons ernaar te verlangen door te bidden: “Vader, Uw Koninkrijk kome”. [Mattheus 6 vers 10] En hij vertelde dat het Koninkrijk merkbaar wordt waar Gods Geest werkzaam is, en zichtbaar wanneer we God aanbidden in geest én waarheid.

Hij sprak ook over liefde als weg naar het koninkrijk: “Wie mij liefheeft, zal mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal Hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen!”. [Johannes 14 vers 23] Zo komt Gods Koninkrijk op aarde.

David leefde ook dicht bij God en leerde ons de kracht en vreugde van de muzikale lofprijzing.
Hij bezingt in de psalmen dat de troon van God die in het hart van het koninkrijk staat,
gevestigd is op de lofzangen van zijn volk. [Psalm 22 vers 4].

Op Celebrate gaan we dit jaar concreet aan de slag met de tips van Jezus en David:

  • We komen samen om elkaar te ontmoeten en lief te hebben in Gods Geest.
  • Bands nemen ons mee in muzikale lofprijzing en aanbidding.
  • Voor meer stille aanbidding in gebed is ruimte in de kapeltent.
  • Hedendaagse sprekers leggen de tips van Jezus en David opnieuw uit.
  • Door te delen en klein te worden geven ruimte aan Gods Geest om te waaien.