Rite van onderdompeling op donderdag

Vorig jaar werd tiener Bruno tijdens Celebrate gedoopt in het zwembad. Het was een bijzonder mooie en vernieuwende ervaring. Na afloop zeiden sommige mensen: Ik ben al wel gedoopt, maar dit zou ik ook willen! Uiteraard kan een mens maar eenmaal gedoopt worden, want het is een eeuwigdurend merkteken dat de Heer je geeft bij je doopsel. Wat wel kan is een hernieuwing van doopbeloften, gecombineerd met een symbolische handeling met water.

BETEKENIS van de ONDERDOMPELING

Bij het Sacrament van het Doopsel verklaarde God ons zijn liefde: “Jij bent mijn kind.” Heb jij al geantwoord? Onderdompeling in de Heilige Geest is een prachtige vorm van antwoord geven op Gods liefdesverklaring. Om je volledig in dienst te stellen van Jezus en zijn Kerk, en vandaaruit te gaan leven als getuige van Gods liefde in de wereld.

RITE van de ONDERDOMPELING

Sinds het toerustingsweekend van januari 2019 hebben enkele personen zich aangemeld en zich op deze rite van hernieuwing der doopbeloften voorbereid. De rite is geen sacrament en wordt daarom niet begeleid door een priester, maar door leden van de KCV.

Praktisch

Donderdagmiddag om 15.15u begint de Mis, waarna aansluitend de rite van de onderdompeling plaats vindt.

Meer gedetailleerde informatie over de rite lees je hier:
https://www.kcv-net.nl/bouwen-aan-de-nieuwe-aarde/schrijvers/koos-smits/hernieuwing-van-de-doopbeloften-met-onderdompeling