Regiodagen 2021

Sprekers


We mogen de volgende sprekers verwelkomen op de regiodagen:

Gerlo Sogtoen
Ik ben Gerlo Sogtoen en in Haaksbergen in Twente op 3 juni ’64 geboren. Ik ben getrouwd met Mariette en we hebben 4 kinderen en ondertussen 3 kleinkinderen. Als zelfstandig ondernemer in de zorg ben ik mede-eigenaar van een zorginstelling en hebben we een bedrijf in de personele dienstverlening in de zorg en werk daarnaast als adviseur. We wonen in Houten. Mariette en ik hebben elkaar ontmoet door het jongerenwerk van de KCV en zijn in 1986 getrouwd. We hebben samen 10 jaar de pastorale verantwoordelijkheid gedragen voor het tienerwerk van de KCV. Sinds oktober 2016 ben ik weer lid van de Pastorale Kerngroep, daar maakte ik ook deel van uit van 2001 tot 2011, een periode waarin de Pastorale Kerngroep en het Stichtingsbestuur samen één orgaan waren. Met ingang van 11 april 2017 ben ik voorzitter van de Pastorale Kerngroep geworden.
Er is mij gevraagd een korte introductie over mijzelf te schrijven. Omdat meerdere familieleden betrokken zijn bij de KCV, heb ik het vele jaren vanaf de zijlijn gevolgd, en tweemaal mocht ik een inleiding houden op een toerustingsweekend. Helemaal onbekend ben ik dus niet. Maar laat ik mij eerst even voorstellen: ik ben Marijke Derks, getrouwd met Jos, moeder van 6 kinderen en oma van 12 kleinkinderen. Ik heb het voorrecht gehad om in een prachtig gezin op te mogen groeien, waarin God, de Eucharistie en het gebed een centrale plek hadden. In die tijd is er een stevige basis gelegd voor mijn geloof. Ging alles in mijn leven van een leien dakje? Nee, zeker niet! Het heeft bij tijd en wijle behoorlijk gestormd, er waren heel wat momenten dat ik uitriep:” Jezus, we vergaan!”, maar steeds bleek niet ik, maar Jezus de kapitein van het schip. Terugkijkend op mijn leven is Hij de rode draad: Zijn liefde, Zijn zorg, Zijn trouw, Zijn troost en Zijn kracht hebben mij gebracht waar ik nu ben. In deze ‘bijzondere’ , soms verwarrende en beangstigende tijd, is het daarom zo belangrijk en goed om stil te staan bij, en na te denken over, de woorden die Jezus ook vandaag tot ons spreekt: “ Vertrouw op Mij!”
Marijke Derks
Priester K. Smits
In 1944 werd ik geboren in het gebombardeerde Rotterdam. Op het seminarie leerde ik het Hart van Jezus kennen, opnieuw bevestigd in Paray-le-Monial tijdens een KCV-zomerweek. Op de universiteit van Nijmegen studeerde ik wereldgodsdiensten, op het Thomas à Kempiscollege Arnhem ging ik die onderwijzen. In 1976 vertrok ik als catecheet (en avonturier) naar Papua Nieuw Guinea en gaf onderwijs in bijbel, voetbal en muziek. Ik leerde als Nederlander weer de Katholieke wereldkerk kennen. Dankzij een film van Franciscus van Assisi herontdekte ik mijn roeping om Jezus en de Kerk te dienen. Na studie op het Ariënskonvikt Utrecht werd ik in 1986 Vinkeveen priester gewijd. Na 25 jaar pastoorschap in het Roomse Twente (dorp Geesteren en stad Hengelo) en korte tijd in Arnhem werd ik assistent-priester in stad Utrecht. In Papua had ik de evangelische en pinksterkerken leren kennen. In Nederland voelde ik de geestelijke kerkvernieuwing het meest in de Nieuwe Bewegingen. Ik raakte betrokken bij de KCV. Vanaf het Christus-jaar 2000 begon ik met alle mogelijke kerken het gezamenlijke geloof in Jezus te vieren. Sinds enige jaren breng ik als priester-medewerker van Radio Maria dezelfde boodschap: “Laten alle christenen (naar het voorbeeld van Maria) Christus liefhebben en verkondigen aan heel de wereld.”
Henk Bruggeman is getrouwd met Anneke. Ze hebben acht kinderen en elf kleinkinderen. Beiden zijn zij bij de Jesus People tot bekering gekomen en daarna jaren verbonden geweest aan Jeugd met een Opdracht. Henk en Anneke hebben lange tijd leiding gegeven aan de gemeente ‘Het Vaderhuis’ in Den Haag. Daarnaast geven zij leiding aan ‘het VaderHuis-DeBeweging’. Via deze beweging brengen zij in meer dan 12 landen de openbaring van het Vaderhart van God. Vanaf 1994 heeft de openbaring van het Vaderhart van God het leven van Henk en Anneke radicaal veranderd. Ze zijn tot de ontdekking gekomen dat het essentieel is, om het Vaderhart van God door ervaring te leren kennen. Henk spreekt op conferenties, in kerken en gemeentes alleen nog maar over dit thema. Hij heeft uit ervaring ontdekt hoe wezenlijk die boodschap is. Leven als zoon en dochter van God, in plaats van als wees. Henk heeft velen geholpen om genezing te ervaren door in contact te komen met Gods Vaderhart. Henk spreekt op allerlei plekken in Nederland en ver daarbuiten, om de Vaderhart-boodschap bekend te maken. Om die boodschap te ondersteunen heeft Henk ‘Leven vanuit zoonschap’ geschreven. Aan de hand van de bijbel én eigen ervaringen, neemt Henk je mee naar de kern van ons bestaan: leven in diepe verbondenheid met Vader God. Henk deelt zijn boodschap in toenemende mate in het buitenland. ‘Leven vanuit zoonschap’ is daarom in verschillende andere talen vertaald.
Henk Bruggeman
Celebrate 2019 Kijk de inleiding van vorig jaar terug!
Wim Hoddenbagh Gods presence 24/7

Paula Leitner Wandelen met God

Orna Grinman Omgaan met tegenslag

Celebrate Festival wordt georganiseerd door de Katholieke Charismatische Vernieuwing Nederland