Marc Scheres

27 november 2019

Marc Scheres

Dr. Mary Healy is professor aan het Sacred Heart Major seminarie in Detroit. Zij is een internationaal spreekster en schrijfster van o.a. het boek: Genezing; het brengen van de gaven van de Goddelijke genade naar de wereld. Zij is redacteur van het “Katholiek Commentaar op de Heilige Geschriften”. Mary Healy is voorzitster van de Leerstellige Commissie van CHARIS en is doo rPaus Fransicus aangesteld om te dienen in de Pauselijke Bijbelcommissie als een van de eerste drie vrouwen ooit.

Voor meer informatie over Dr. Mary Healy kijk op:
https://www.drmaryhealy.com/