Fijn dat u Celebrate Festival wilt steunen!

 

 Via onderstaande knop kunt u direct een gift over maken.

 

 

U kunt uw gift ook overmaken naar:
Giro: NL32 INGB 0009 2336 50
t.n.v. Stichting KCV.
met vermelding van 'gift'.
We besteden uw gift daar waar het het meest nodig is, maar u kunt er ook zelf een bestemming bij vermelden

Giften aan de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing zijn een aftrekpost voor de belasting