WIJ VIEREN ONS GELOOF

Celebrate is een jaarlijks zomer festival voor gezinnen. Jong en oud krijgt de kans God persoonlijk te leren kennen als een God van vergeving en vernieuwing. Uit alle gaten en hoeken van het land komen overwegend katholieke gelovigen samen om te ervaren dat ze samen het lichaam van Christus vormen. Een moment in het jaar om jezelf en je kinderen te gunnen.

Celebrate is een initiatief van de Katholiek Charismatische Vernieuwing.

Ondek het programma
Meld je aan

ZONDAG 23 JULI JUBILEUM DAG

Op 23 juli, de zondag van Celebrate, nodigen we iedereen uit om God te loven en prijzen voor 50 jaar Katholieke Charismatische Vernieuwing. Welkom aan allen die bij de KCV betrokken geweest zijn en/of nog zijn, aan allen die benieuwd zijn naar het werk van de Geest in onze tijd. Om samen te beleven en te ervaren wat de KCV al die jaren bewogen heeft. Om te delen in de liefde die we door die jaren heen hebben mogen ontvangen en doorgeven.

Download de flyer
Meer informatie

THEMA: BELEVEN EN DOORGEVEN


Jezus zei tegen een vrouw bij een put “wie drinkt van het water dat Ik zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel: het water dat Ik hem zal geven zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven”(Joh 4:14)
Door Jezus’ aandacht beleeft de vrouw dat het waar is wat Hij zegt en kiest ze ervoor dit Leven door te geven. Vervolgens loopt het hele dorp uit en mensen geloven in Jezus. Celebrate 2017 is jouw kans om dat water te drinken en te kiezen om het leven met nieuwe energie door te geven!

PROGRAMMA VOOR JONG EN OUD

Kids [0-12]

In eigen leeftijdsgroepen ontdekken kinderen wie God is, en wie ze zijn in Gods ogen.

Tieners [12-18]

4U! is een speciaal kamp voor tieners, vol vriendschappen, muziek en uitdagingen!

Jongeren [-30]

Ga de diepte in, stap uit je comfort zone en ontdek samen de heerlijkheid van Gods genade.

Volwassenen [25+]

Laat alles even los en voel je vrij om te lofprijzen, vieren, luisteren, bidden en ontmoeten.

Ontdek meer over het programma
“I think what Christ wants for a Christian community is to ba a living portret of Himself in the modern world.”
Fr. Pat. Collins - Celebrate 2015
“We moeten ons bewust zijn van de kracht die in ons is. Zodat ons leven een leven van wonderen wordt.”
Anne Merlo - Celebrate 2012
“Eerst binnengaan in het hart van de Vader, in de diepte van zijn wijsheid en liefde (Efeziërs 3,10.18-19), ons uitstrekken naar intimiteit en heiligheid, om daarna vruchtbaar te kunnen evangeliseren.”
Mary Healy - Celebrate 2009

SPREKERS

Zr Ruth Lagemann
Zr Ruth LagemannChemin Neuf Nederland
Zuster Ruth Lagemann is Luthers en sinds 27 jaar lid van de Gemeenschap Chemin Neuf, een Rooms Katholieke gemeenschap met een oecumenische roeping. Ze woont sinds september 2008 in de Paulusabdij te Oosterhout
Rob Clarke
Rob Clarkeoprichter Spirit Radio (Ierland)
Rob Clarke heeft als passie om christelijke mensen van alle leeftijden te leren wat het betekent om leerling van Jezus te zijn: van Hem te leren en dat doorgeven! Rob werkt in Ierland bij o.a. Spirit Radio
Fr Pat Collins
Fr Pat CollinsInspirerend priester in Ierland
Fr Pat Collins is een inspirerende priester uit Ierland. Hij is actief in de Charismatische Vernieuwing en de nieuwe evangelisatie. Hij is bekend door zijn boeken en artikelen, radio- en tv programma’s en spreekt over de hele wereld.
Niall Mc Nally
Niall Mc NallyJongerenwerker uit Ierland
Niall Mac Nally is een geestige creatieve jongerenwerker die moderne media gebruikt om de nieuwe generatie te prikkelen en uit te dagen. Hij is dol op discussie, houdt van mensen, reizen en het leven ‘outside the box’.

HOEVEEL NACHTJES SLAPEN NOG?

0
0
weken
0
0
0
dagen
0
0
uren
0
0
minuten
0
0
seconden

Vier jij mee deze zomer?

Meld je aan!